Unity 3D – słowniczek

Wpis będzie systematycznie uzupełniany o kolejne elemnty.

Interfejs Unity 3D
Interfejs Unity 3D

Assety (Zasoby)

– wszystko, z czego będziemy budować grę w Unity: Sceny, prefabrykaty, tekstury, dźwięki, modele, skrypty itd. Assety są dostępne w panelu “Project” i przedstawiają widok folderu Assets w folderze całego projektu, nad którym pracujemy.

 

Component (Komponent)

– pozwalają definiować czym jest obiekt (GameObject), są jego częściami składowymi. Każdy obiekt gry może posiadać wiele komponentów dzięki którym, możemy nadawać mu specyficzne właściwości (np. dodać oddziaływanie grawitacyjne itp..). Każdy komponent posiada swoje parametry (zmienne – które przechowują wartości) pozwalające na modyfikacje własności komponentu, a zarazem obiektu gry.

 

GameObject (Objekt gry)

– Jest to każdy element, znajdujący się w scenie gry. Postać gracza, kamera, wrogowie, kamienie, budynki itp… Obiekty mogą zawierać w sobie kilka innych obiektów (być dla nich rodzicem – jest to relacja parent-child z ang. rodzic-dziecko). Obiekt może być też pusty (czyli coś co istnieje w świecie gry, ale go nie widać) najczęściej służy do grupowania innych obiektów, może też pełnić inną rolę np. spawnPoint-u (wyznaczać miejsce,obszar do klonowania obiektów) itp.. .

 

Prefab (Prefabrykaty)

– Jeżeli jakiś model pojawia się w grze często lub możemy potrzebować jego nieograniczoną ilość, np. pocisk, czy przeciwnik, tworzymy wtedy prefabrykat. Jest to matryca, na podstawie, której, Unity potrafi stworzyć dowolną ilość takich obiektów w grze, w dowolnym miejscu i czasie.

 

Scene (Scena)

– To pojedynczy obszar gry (może to być poziom – level) – obszar, który ma się załadować niezależnie od reszty. (Menu gry, może również być obszarem – poziomem).

 

Scripts (Skrypty)

– Czyli kod napisany w jednym z dozwolonych w Unity języków (C#, JavaScript, Boo – starsze wersje Unity). Skrypty dołączamy do obiektów gry tak samo jak komponenty i w nich zapisujemy całą logikę naszej gry (jak mają zachowywać się poszczególne elementy gry, jak wchodzić ze sobą w interakcje). Skrypty w Unity3d możemy edytować w domyślnym IDE jakim jest MonoDevelop (lub wybrać własne edytor – ustawienie dokonuje się w preferencjach). Aby go otworzyć do edycji, wystarczy dwukrotnie kliknąć na skrypt w panelu Project.