RODO (III termin) – Szkolenie z zakresu wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zapraszamy na drugi termin 22.06.2017 szkolenia z zakresu wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

 

W dniu 25 maja 2018 r. na terytorium całej UE wejdzie w życie jednolita regulacja w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

RODO Ze względu na swój charakter będzie oddziaływać bezpośrednio na prawa i obowiązki zarówno osób, których dane dotyczą, jak również administratorów danych osobowych (ADO) i podmiotów przetwarzających. RODO przyznaje szereg nowych uprawnień osobom, których dane dotyczą, nakładając jednocześnie nowe wymogi i obowiązki związane z przetwarzaniem danych.

RODO Częstochowa

Cel szkolenia (RODO Częstochowa):

 • Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzanych przez RODO w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorców będących administratorami danych (w szczególności kadry, marketing, IT).
 • W trakcie szkolenia omówione również zostaną przepisy projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wprowadzającymi, których celem jest kompleksowe dostosowanie polskiego porządku prawnego (przeszło 130 ustaw) do wymogów wynikających z RODO.

Data szkolenia (RODO Częstochowa): 22.06.2018 r.

Częstochowa, al. NMP 71/7

Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin

Zagadnienia tematyczne:

 • Informacje wprowadzające na temat RODO;
 • Jakie działania organizacja powinna wdrożyć przed 25.05.2018 r., by być w zgodzie z Ustawą;
 • Najważniejsze wymagania RODO dla obszaru rekrutacji i zatrudnienia;
 • Pracodawca jako administrator danych kadrowych na gruncie RODO – konsekwencje prawne;
 • Wymagania RODO w zakresie zawierania umów, powierzenia danych osobowych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz pracodawców;
 • Wymagania wobec systemów informatycznych służących do przetwarzania danych kadrowo-
  płacowych;
 • Nowe zasady przeprowadzania kontroli oraz postępowania w sprawie ochrony danych osobowych;
 • Prawa osoby której dane są przetwarzane;
 • Powierzenie przetwarzania danych vs udostępnienie danych;
 • Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które w praktyce mają do czynienia z tematyką ochrony danych, w tym w szczególności: menedżerowie i kadra zarządzającą, pracownicy działów administracji, kadr, IT oraz prawnych, osoby zajmujące się marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta.

Koszt udziału w szkoleniu:

270 PLN + VAT;

Uczestnikom zapewniamy:

 • kompletne materiały szkoleniowe;
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu;
 • konsultacje z prowadzącym;
 • przerwę kawową, obiad.

Wykładowca:

Agnieszka Puczyńska – radca prawny, założyciel i zarządzający pracą Kancelarii Radcowskiej. W 2011 roku ukończyła Studia Magisterskie Stacjonarne na Uniwersytecie Warmińsko– Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku prawo. Z końcem 2014 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.
Dotychczasowa kariera zawodowa, podczas której pracowała na stanowisku prawnika, zaowocowała przydatną, wykorzystywaną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Formularz zgłoszeniowy:

– formularz do pobrania w formie dokumentu pdf: formularz-rodo.pdf