Kodu Game Lab

Kodu Game Lab

Kodu Game Lab idealne narzędzie do rozpoczęcia nauki programowania w wieku do 10 lat