EXCEL kurs podstawowy

Cel i opis szkolenia (Częstochowa Excel –  podstawowy):

Szkolenie Częstochowa Excel – podstawowy adresowane do początkujących użytkowników Excela i osób, które chcą nabyć dobrych praktyk i umiejętności skutecznego tworzenia oraz wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel, nauczą się wprowadzać, edytować i analizować dane, przedstawiać je w atrakcyjny sposób, tworzyć wykresy i podsumowania oraz przygotowywać dokumenty do wydruku.

Program szkolenia zawiera pełen program autoryzowanego szkolenia Microsoft 50544A wzbogacony zarówno o dodatkowe tematy, jak i o czas na omówienie praktycznych przykładów oraz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości oraz potrzeby uczestników. Uczestnicy otrzymują kompletne papierowe materiały w języku polskim.

Miejsce: Częstochowa w naszej siedzibie (możliwy kurs w siedzibie klienta od 4 osób).
Czas trwania: 2 dni, 8 godzin

Program:

 1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
  • Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
  • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
  • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu
 2.  Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
  • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
  • Formatowanie graficzne.
  • Typy danych i formatowanie według typu danych.
  • Tworzenie i formatowanie tabel.
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
 3. Praca z arkuszami
  • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy
 4. Formuły
  • wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
  • podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
  • adresowanie względne i bezwzględne.
  • funkcje logiczne.
 5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów).
 6. Nazywanie komórek i zakresów.
 7. Sortowanie danych i filtry
  • wykorzystanie autofiltrów.
 8. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.
 9. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).
 10. Śledzenie zależności.
 11. Praca z wykresami
  • podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
  • formatowanie wykresów.
 12. Drukowanie i jego opcje
  • Przygotowywanie arkusza do druku.
 13. Zarządzanie skoroszytami
  • tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
  • odnośniki między skoroszytami.
  • formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Uczestnikom zapewniamy:

·         kompletne materiały szkoleniowe;

·         certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu;

·         konsultacje z prowadzącym.