Szkolenie KPiR – termin 25-26.09.2018

Cel szkolenia (KPiR Częstochowa):

 • Celem szkolenia jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.
 • Kurs książka przychodów i rozchodów jest skierowana do osób, które chcą się nauczyć jednej z najczęściej stosowanych metod rozliczania podatkowego. Na kursie poznasz wszystkie zagadnienia odnośnie tego jak prowadzić małą księgowość w firmie.

Data szkolenia (KPiR Częstochowa): 25-26.09.2018 r.

Częstochowa, al. NMP 71/7

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna i zasady prowadzenia KPiR
  • cel, zadania i zasady prowadzenia KPiR;
  • metoda kasowa i memoriałowa;
  • konstrukcja KPiR.
 2. Koszty i przychody związane z prowadzenie działalności gospodarczej
  • koszty i przychody w rozumieniu prawa podatkowego oraz zasady ich księgowania;
  • koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu;
  • ewidencjonowanie dowodów księgowych.
 3. Omówienie zagadnień dotyczących majątku trwałego firmy oraz wynagrodzeń pracowniczych
  • pojęcie i definicja opisujące znaczenie środków trwałych;
  • amortyzacja środków trwałych i metody jej wyliczania;
  • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia;
  • ewidencjonowanie pracowników i ich wynagrodzeń, obowiązki wobec ZUS i US;
  • umowy cywilnoprawne;
  • świadczenia na rzecz pracowników;
  • ewidencjonowanie dowodów księgowych.
 4. Samochód w firmie
  • wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
  • ewidencja stanu przebiegu pojazdów;
  • rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych.
 5. Wyliczenie podatku dochodowego i podatku VAT przy prowadzeniu KPiR
  • dochód do opodatkowania;
  • ewidencja podatku naliczonego i należnego;
  • przygotowanie deklaracji podatkowych.
 6. ZUS- najnowsze zmiany w przepisach i rozliczeniach
  • e-zwolnienia –data obowiązywania i obowiązki płatników i ubezpieczonych;
  • PUE –zasady otwarcia i użytkowania portalu;
  • Płatnik-obsługa i najczęściej spotykane problemy;
  • zbieg ubezpieczeń- zasady ewidencji i ujęcie ustawowe;
  • nowa ulga –zasady udzielania i rozliczania.

Koszt udziału w szkoleniu:

350 PLN;

Uczestnikom zapewniamy:

 • kompletne materiały szkoleniowe;
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu;
 • przerwę kawową, obiad.